You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

kikicece912


Thành viên mới
avatar
Thành viên mới

Alphatest máy chủ Devias 13h Ngày 29/08/2015 - Open 01/09/2015

MUDANANG.VN - NO WEBSHOP
Máy Chủ: "Devias"


.:: Alphatest - 13H00 29/08/2015 ::.
.:: Open Beta - 13H00 01/09/2015 ::.

 • Phiên bản chuẩn Webzen
 • Exp - GHRS vừa phải, không nhanh và không chậm
 • Tiêu chí : Cày chậm, Reset Vừa Phải, Đồ Hiếm, Lâu Dài Ổn Định

Thông Tin Chi Tiết DANANG.VN - Season 6.9 Unlimited
Trang Chủ:
http://mudanang.vn
Diễn Đàn:
[url=http://muss6.vn - no webshop máy chủ: %26quot;chÍ tÔn%26quot;.:: Alphatest - 13H00 19/08/2015 ::. .:: Open Beta - 13H00 22/08/2015 ::.Th%C3%B4ng Tin Chi Ti%C3%AA%CC%81t MUSS6.VN - Season 6.9 Unlimited Trang Ch%E1%BB%A7: http://muss6.vn Di%E1%BB%85n %C4%90%C3%A0n: http://diendan.muss6.vn Facebook: https://facebook.com/GameThuMuOnlineVietNam %C4%90%C4%83ng K%C3%BD:****http://taikhoan.muss6.vn T%E1%BA%A3i Game:****http://taigame.muss6.vn Kinh Nghi%E1%BB%87m[EXP] 160%****[PK] 175% Drop Rate 10%****[PK] 12% Phi%C3%AAn B%E1%BA%A3n 6.9****Unlimited M%C3%A1y ch%E1%BB%A7 1Gbs****ODS Sub-Server 10****SUB WebsiteNBB****Design (Admin MUSS6VN) GameServer SCFMT 11.80.01****Dev (Tomatoes) Antihack ICM Protect****Fixed (Tomatoes) 1.H%E1%BB%87 th%E1%BB%91ng Antihack:Ph%E1%BA%A7n m%E1%BB%81m Antihack %C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c vi%E1%BA%BFt b%E1%BB%9Fi ICM v%C3%A0 %C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c t%C3%ADch h%E1%BB%A3p vs GS b%E1%BB%9Fi Tomatoes l%C3%A0 h%E1%BB%87 th%E1%BB%91ng ch%E1%BB%91ng hack ti%C3%AAn ti%E1%BA%BFn, hi%E1%BB%87n %C4%91%E1%BA%A1i, th%C6%B0%E1%BB%9Dng xuy%C3%AAn %C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c c%E1%BA%ADp nh%E1%BA%ADt %C4%91%E1%BB%83 c%C3%B3 th%E1%BB%83 h%E1%BB%97 tr%E1%BB%A3 m%E1%BB%99t c%C3%A1ch k%E1%BB%8Bp th%E1%BB%9Di nh%E1%BA%A5t, l%C3%A0 l%E1%BB%9Bp gi%C3%A1p b%E1%BA%A3o v%E1%BB%87 kh%C3%A1 v%E1%BB%AFng ch%E1%BA%AFc tr%C6%B0%E1%BB%9Bc c%C3%A1c ph%E1%BA%A7n m%E1%BB%81m gian l%E1%BA%ADn, bao g%E1%BB%93m ch%E1%BB%91ng hack t%E1%BB%AB Server v%C3%A0 ch%E1%BB%91ng hack cho c%E1%BA%A3 Client.2. H%E1%BB%87 th%E1%BB%91ng 10 S%C3%A9t Item EX702 m%E1%BB%9Bi bao g%E1%BB%93m s%C3%A9t HUY%E1%BA%BET LONG RF: 2. H%E1%BB%87 th%E1%BB%91ng Reconnect:C%C3%A1c b%E1%BA%A1n s%E1%BA%BD kh%C3%B4ng ph%E1%BA%A3i lo "Ng%E1%BA%AFt k%E1%BA%BFt n%E1%BB%91i %C4%91%E1%BA%BFn m%C3%A1y ch%E1%BB%A7" n%E1%BB%AFa t%E1%BA%A1i phi%C3%AAn b%E1%BA%A3n m%E1%BB%9Bi nh%E1%BA%A5t 6.9 SCFMT Custom. Reconnect System l%C3%A0 1 t%C3%ADnh n%C4%83ng ho%C3%A0n to%C3%A0n m%E1%BB%9Bi %C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c ph%C3%A1t tri%E1%BB%83n ri%C3%AAng cho MUSS6.VN nh%E1%BA%B1m ph%E1%BB%A5c v%E1%BB%A5 nh%E1%BB%AFng game th%E1%BB%A7 c%C3%B3 %C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng truy%E1%BB%81n kh%C3%B4ng %E1%BB%95n %C4%91%E1%BB%8Bnh. H%E1%BB%87 th%E1%BB%91ng s%E1%BA%BD t%E1%BB%B1 %C4%91%E1%BB%99ng k%E1%BA%BFt n%E1%BB%91i l%E1%BA%A1i m%C3%A0 kh%C3%B4ng c%E1%BA%A7n ph%E1%BA%A3i %C4%91%C4%83ng nh%E1%BA%ADp n%E1%BA%BFu %C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng truy%E1%BB%81n c%E1%BB%A7a b%E1%BA%A1n g%E1%BA%B7p s%E1%BB%B1 c%E1%BB%91 ho%E1%BA%B7c khi m%C3%A1y ch%E1%BB%A7 g%E1%BA%B7p s%E1%BB%B1 c%E1%BB%91.3. Fix Bug Agi: 4. Hi%E1%BB%83n Th%E1%BB%8B Damage v%C3%A0 HP Ch%E1%BB%89 S%E1%BB%91 Th%E1%BB%B1c:C%C3%A1c b%E1%BA%A1n %C4%91%C3%A3 ph%C3%A1t ch%C3%A1n khi m%E1%BB%97i l%E1%BA%A7n mu%E1%BB%91n bi%E1%BA%BFt hero c%E1%BB%A7a m%C3%ACnh hi%E1%BB%87n t%E1%BA%A1i c%C3%B3 bao nhi%C3%AAu m%C3%A1u th%C3%AC l%E1%BA%A1i ph%E1%BA%A3i %C4%91i pt m%E1%BB%9Bi c%C3%B3 th%E1%BB%83 bi%E1%BA%BFt %C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c th%C3%AC nay v%E1%BB%9Bi phi%C3%AAn b%E1%BA%A3n ho%C3%A0n to%C3%A0n m%E1%BB%9Bi c%E1%BB%A7a MUSS6.VN %C4%91i%E1%BB%81u %C4%91%C3%B3 %C4%91%C3%A3 kh%C3%B4ng c%C3%B2n, HP MANA Dame s%E1%BA%BD hi%E1%BB%83n th%E1%BB%8B th%E1%BA%ADt m%C3%A0 c%C3%B2n b%E1%BB%8B gi%E1%BB%9Bi h%E1%BA%A1n 65k nh%C6%B0 tr%C6%B0%E1%BB%9Bc %C4%91%C3%A2y n%E1%BB%AFa.5. H%E1%BB%87 th%E1%BB%91ng Danh Hi%E1%BB%87u:T%E1%BA%A1i m%C3%A1y ch%E1%BB%A7 CH%C3%8D T%C3%94N c%C3%A1c b%E1%BA%A1n s%E1%BA%BD c%E1%BA%A3m nh%E1%BA%ADn %C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c s%E1%BB%B1 kh%C3%A1c bi%E1%BB%87t th%E1%BA%ADt s%E1%BB%B1 v%E1%BB%9Bi h%E1%BB%87 th%E1%BB%91ng Danh Hi%E1%BB%87u %C4%91%E1%BA%B7c bi%E1%BB%87t duy nh%E1%BA%A5t t%E1%BA%A1i Vi%E1%BB%87t Nam. V%E1%BB%9Bi nh%E1%BB%AFng danh hi%E1%BB%87u r%E1%BA%A5t n%E1%BB%95i (Kh%C3%B4ng ph%E1%BA%A3i l%C3%A0 danh hi%E1%BB%87u b%E1%BA%B1ng Text) s%E1%BA%BD l%C3%A0m t%C3%B4n vinh v%E1%BB%8B th%E1%BA%BF c%E1%BB%A7a c%C3%A1c chi%E1%BA%BFn binh trong h%C3%A0ng ngh%C3%ACn game th%E1%BB%A7 kh%C3%A1c.%C4%90%E1%BB%83 %C4%91%E1%BA%A1t %C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c nh%E1%BB%AFng danh hi%E1%BB%87u n%C3%A0y kh%C3%B4ng h%E1%BB%81 %C4%91%C6%A1n gi%E1%BA%A3n ch%C3%BAt n%C3%A0o nh%C3%A9 c%C3%A1c b%E1%BA%A1n ! 6. H%E1%BB%87 th%E1%BB%91ng Post Item: Ch%E1%BB%A9c n%C4%83ng Post Mua B%C3%A1n Item B%E1%BA%B1ng H%C3%ACnh %E1%BA%A2nh c%E1%BB%A7a MUSS6.VN cho ph%C3%A9p game th%E1%BB%A7 c%C3%B3 th%E1%BB%83 %C4%91%C6%B0a th%C3%B4ng tin m%C3%B3n %C4%91%E1%BB%93 c%E1%BA%A7n b%C3%A1n c%E1%BB%A7a m%C3%ACnh l%C3%AAn k%C3%AAnh Post c%E1%BB%A7a Server. Gi%C3%BAp c%C3%A1c game th%E1%BB%A7 mu%E1%BB%91n mua thu%E1%BA%ADn ti%E1%BB%87n h%C6%A1n trong vi%E1%BB%87c x%C3%A1c th%E1%BB%B1c th%C3%B4ng tin m%C3%B3n %C4%91%E1%BB%93 m%C3%A0 m%C3%ACnh c%E1%BA%A7n mua hay tham kh%E1%BA%A3o nh%E1%BB%AFng m%C3%B3n %C4%91%E1%BB%93 %C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c rao b%C3%A1n tr%C3%AAn k%C3%AAnh Post c%E1%BB%A7a Server.7. H%E1%BB%87 th%E1%BB%91ng WINMODE:C%C3%A1c b%E1%BA%A1n %E1%BA%A5n ph%C3%ADm " End " %C4%91%E1%BB%83 b%E1%BA%AFt %C4%91%E1%BA%A7u t%E1%BB%B1 %C4%91%E1%BB%99ng c%E1%BA%AFm chu%E1%BB%99t ph%E1%BA%A3i. %E1%BA%A4n ph%C3%ADm " End " 1 l%E1%BA%A7n n%E1%BB%AFa l%C3%A0 t%E1%BA%AFt t%E1%BB%B1 %C4%91%E1%BB%99ng c%E1%BA%AFm chu%E1%BB%99t. %E1%BA%A4n ph%C3%ADm " F8 " %C4%91%E1%BB%83 %E1%BA%A9n game. %E1%BA%A4n v%C3%A0o bi%E1%BB%83u t%C6%B0%E1%BB%A3ng Winmode %C4%91%E1%BB%83 c%E1%BB%ADa s%E1%BB%95 game hi%E1%BB%87n l%C3%AAn.C%C3%A1c b%E1%BA%A1n %E1%BA%A5n Auto t%E1%BB%B1 c%E1%BA%AFm chu%E1%BB%99t b%E1%BA%B1ng ph%C3%ADm End xong l%C3%A0 c%C3%B3 th%E1%BB%83 v%C3%B4 t%C6%B0 %E1%BA%A5n F8 %C4%91%E1%BB%83 %E1%BA%A9n game, c%C3%B3 th%E1%BB%83 ra ngo%C3%A0i tho%E1%BA%A3i m%C3%A1i n%E1%BA%BFu b%E1%BB%8B m%E1%BA%A5t k%E1%BA%BFt n%E1%BB%91i h%E1%BB%87 th%E1%BB%91ng c%E1%BB%A7a Mu s%E1%BA%BD t%E1%BB%B1 %C4%91%E1%BB%99ng k%E1%BA%BFt n%E1%BB%91i l%E1%BA%A1i v%C3%A0 t%E1%BB%B1 %C4%91%E1%BB%99ng %C4%91%C3%A1nh qu%C3%A1i = Ph%C3%ADm End.8. H%E1%BB%87 th%E1%BB%91ng WEBSITE phi%C3%AAn b%E1%BA%A3n m%E1%BB%9Bi:S%E1%BB%AD d%E1%BB%A5ng phi%C3%AAn b%E1%BA%A3n WEB Qu%E1%BA%A3n l%C3%BD giao di%E1%BB%87n m%E1%BB%9Bi ho%C3%A0n to%C3%A0n v%E1%BB%9Bi nhi%E1%BB%81u t%C3%ADnh n%C4%83ng m%E1%BB%9Bi %C4%91%E1%BA%A7y h%E1%BA%A5p d%E1%BA%ABn nh%C6%B0: Tu Luy%E1%BB%87n, Song Tu, B%E1%BA%A3o v%E1%BB%87 t%C3%A0i kho%E1%BA%A3n b%E1%BA%B1ng IP, Reset %C4%91i%E1%BB%83m Master, Chuy%E1%BB%83n kho%E1%BA%A3n ti%E1%BB%81n t%E1%BB%87 Online, B%E1%BA%A3ng x%E1%BA%BFp h%E1%BA%A1ng m%E1%BB%9Bi %C4%91%E1%BA%A7y %C4%91%E1%BB%A7 h%C6%A1n,... C%C3%B9ng v%E1%BB%9Bi r%E1%BA%A5t nhi%E1%BB%81u s%E1%BB%B1 ki%E1%BB%87n h%E1%BA%A5p d%E1%BA%ABn %C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c l%E1%BA%ADp tr%C3%ACnh s%E1%BA%B5n: X%E1%BB%95 S%E1%BB%91 Truy%E1%BB%81n Th%E1%BB%91ng... CH%C3%80O M%E1%BB%AANG T%E1%BA%A4T C%E1%BA%A2 C%C3%81C B%E1%BA%A0N %C4%90%E1%BA%BEN V%E1%BB%9AI 1 PHI%C3%8AN B%E1%BA%A2N MU ONLINE HO%C3%80N H%E1%BA%A2O NH%E1%BA%A4T T%E1%BA%A0I VI%E1%BB%86T NAM. H%C3%83Y C%C5%A8NG NHAU THAM GIA GAME %C4%90%E1%BB%82 TR%E1%BA%A2I NGHI%E1%BB%86M NH%E1%BB%AENG KHO%E1%BA%A2NH KH%E1%BA%AEC %E1%BA%A4N T%C6%AF%E1%BB%A2NG NH%E1%BA%A4T T%E1%BA%A0I HTTP://MUSS6.VN View more latest threads same category:]http://diendan.mudanang.vn[/url]
Facebook:
https://www.facebook.com/muonlinedanang
Đăng Ký:http://taikhoan.mudanang.vn
Tải Game:http://download.mudanang.vn











Kinh Nghiệm[EXP]
150%[PK] 155%
Drop Rate
10%[PK] 10%
Phiên Bản
6.9Unlimited
Máy chủ
1GbsODS
Sub-Server
5SUB
Website 
NBBLicVIP
GameServer
SCFMT 11.80.01Dev (Tomatoes)
Antihack
ICM ProtectFixed (Tomatoes)







[b][b][b]1. Không Webshop - Không Item Full[/b][/b][/b]
[b][b]
- Bạn đã chán ngán với những Server MU mở WebShop và chập giựt, lừa đảo khách hàng và thành viên.
- Hãy nhanh tay đến với 
[/b][/b]MU Đà Nẵng [i][i][b][b][b][b][b]chúng tôi đê trải nghiệm 1 Phiên Bản vô cùng hấp dẫn và Đặc Biệt : Nói Không Với WebShop và Item Full[/b][/b][/b][/b][/b]
[/i][/i]


2.Hệ thống Antihack:





[b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b]Phần mềm Antihack được viết bởi ICM và được tích hợp vs GS bởi Tomatoes [b][b]là hệ thống chống hack tiên tiến, hiện đại, thường xuyên được cập nhật để có thể hỗ trợ một cách kịp thời nhất, là lớp giáp bảo vệ khá vững chắc trước các phần mềm gian lận, bao gồm chống hack từ Server và chống hack cho cả Client.

[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]3. Hệ thống 10 Sét Item Socket EX702 mới bao gồm sét HUYẾT LONG RF:








4. Hệ thống Reconnect:




[b]Các bạn sẽ không phải lo "Ngắt kết nối đến máy chủ" nữa tại phiên bản mới nhất 6.9 SCFMT Custom. Reconnect System là 1 tính năng hoàn toàn mới được phát triển riêng cho MUSS6.VN nhằm phục vụ những game thủ có đường truyền không ổn định. Hệ thống sẽ tự động kết nối lại mà không cần phải đăng nhập nếu đường truyền của bạn gặp sự cố hoặc khi máy chủ gặp sự cố.

5. Fix Bug Agi:
Giờ đây với bất kể mốc AGI nào, bạn cũng có thể đánh ra được skill. Không còn nỗi lo cộng điểm chuẩn, các mốc AGI để ra skill nữa 
[/b]






6. Hiển Thị Damage và HP Chỉ Số Thực:




[b][b][b][b][b][b]Các bạn đã phát chán khi mỗi lần muốn biết hero của mình hiện tại có bao nhiêu máu thì lại phải đi pt mới có thể biết được thì nay với phiên bản hoàn toàn mới của MUDANANG.VN điều đó đã không còn, HP MANA Dame sẽ hiển thị thật mà còn bị giới hạn 65k như trước đây nữa.
[/b][/b][/b][/b][/b]
7. Hệ thống Danh Hiệu:

[/b]


[b][b][b][b][b][b]
Tại máy chủ DEVIAS các bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt thật sự với hệ thống Danh Hiệu đặc biệt duy nhất tại Việt Nam. Với những danh hiệu rất nổi (Không phải là danh hiệu bằng Text) sẽ làm tôn vinh vị thế của các chiến binh trong hàng nghìn game thủ khác.Để đạt được những danh hiệu này không hề đơn giản chút nào nhé các bạn !
[/b][/b][/b][/b][/b]

8. Hệ thống Post Item:
[/b]





Chức năng Post Mua Bán Item Bằng Hình Ảnh của MUSS6.VN cho phép game thủ có thể đưa thông tin món đồ cần bán của mình lên kênh Post của Server. Giúp các game thủ muốn mua thuận tiện hơn trong việc xác thực thông tin món đồ mà mình cần mua hay tham khảo những món đồ được rao bán trên kênh Post của Server.

9. Hệ thống WINMODE:



[b][b][b][b]

[b]Các bạn ấn phím " End " để bắt đầu tự động cắm chuột phải. Ấn phím " End " 1 lần nữa là tắt tự động cắm chuột. 
Ấn phím " F8 " để ẩn game. Ấn vào biểu tượng Winmode để cửa sổ game hiện lên.

Các bạn ấn Auto tự cắm chuột bằng phím End xong là có thể vô tư ấn F8 để ẩn game, có thể ra ngoài thoải mái nếu bị mất kết nối hệ thống của Mu sẽ tự động kết nối lại và tự động đánh quái = Phím End.

[/b][/b][/b][/b][/b][b][b][b][b][b][b][b][b][b]10. Hệ thống WEBSITE phiên bản mới:
[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]


Sử dụng phiên bản WEB Quản lý giao diện mới hoàn toàn với nhiều tính năng mới đầy hấp dẫn như: Tu Luyện, Song Tu, Reset điểm Master, Chuyển khoản tiền tệ Online, Bảng xếp hạng mới đầy đủ hơn,... Cùng với rất nhiều sự kiện hấp dẫn được lập trình sẵn: Xổ Số Truyền Thống...



CHÀO MỪNG TẤT CẢ CÁC BẠN ĐẾN VỚI 1 PHIÊN BẢN MU ONLINE HOÀN HẢO NHẤT TẠI VIỆT NAM. HÃY CŨNG NHAU THAM GIA GAME ĐỂ TRẢI NGHIỆM NHỮNG KHOẢNH KHẮC ẤN TƯỢNG NHẤT TẠI : HTTP://MUDANANG.VN

Xem lý lịch thành viên

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bài viết mới cùng chuyên mục

   Permissions in this forum:
   Bạn không có quyền trả lời bài viết

   • Chào mừng khách đến với diễn đàn,nhấn vào nút đăng ký để tham gia cùng mọi người nào Đăng ký đê
    Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create your own blog